Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów ebook

174.32

Opis

W publikacji wyczerpująco omówiono i wyjaśniono wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego obowiązującej od 1 marca 2015 r., która wprowadziła zasadnicze zmiany związane z elektronicznym systemem rejestracji stanu cywilnego, a także m.in. z:

 • liberalizacją zasad zawierania małżeństw poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
 • możliwością zgłoszenia urodzenia dziecka przez pełnomocnika,
 • wprowadzeniem obligatoryjnej zasady sporządzenia protokołu do czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego,
 • aktualizacją rejestru PESEL przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 • zmianami w zakresie okresu przechowywania ksiąg,
 • wprowadzeniem zasady sądowego uzupełniania aktu w zakresie daty i godziny zgonu, oraz
 • nadawaniem dzieciom obcych imion.
 • Komentarz, oparty zarówno na wiedzy prawniczej autorek, jak również ich praktyce zawodowej, omawia także zasady zawarcia małżeństwa i separacji, rejestracji małżeństw zawieranych w formie ślubów kanonicznych ze skutkiem cywilnym, pochodzenia dziecka, przysposobienia, zasad sporządzania aktów stanu cywilnego w formie elektronicznej, ich sprostowania i uzupełnienia, transkrypcji aktów zagranicznych.

  Opracowanie zawiera również wzory aktów, protokołów, oświadczeń i pism, a także wykaz umów międzynarodowych oraz wyciąg niektórych aktów prawnych stosowanych w praktyce rejestracji stanu cywilnego.

  Adresaci:
  Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków, ale przede wszystkim ma służyć kierownikom Urzędów Stanu Cywilnego i ich pracownikom, a także podmiotom uczestniczącym w czynnościach z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

  Wzory pism dostępne są w wersji edytowalnej na stroniewww.akta-stanu-cywilnego-wzory.lex.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce koduaktywacyjnego. Szczegółowa instrukcja logowania i wpisania kodu dostępna tutaj.

  Pozostałe E-booki

  odmiana przymiotników
  , koźmiński opłaty
  , rysunki w ołówku
  , martioszka
  , toefl cena
  , karykatury szczecin
  , bony dla chlopaka
  , kosobudzka
  , matura 2022 język angielski
  , najbardziej znani aktorzy
  , present simple pytanie

  yyyyy