Podatek od spadków i darowizn. Komentarz

141.49

Opis

W komentarzu poddano analizie regulacje ustawy o podatku od spadków i darowizn, której przepisy nadal sprawiają liczne trudności interpretacyjne.Autorzy przedstawiają konkretne rozwiązania ustawodawcze oraz dostrzegają, że połowa zdarzeń powodujących powstanie obowiązku w podatku od spadków i darowizn nie ma jakiegokolwiek związku ze spadkobraniem czy darowizną. Istnieje zatem rozbieżność pomiędzy zakresem opodatkowania a tytułem omawianej ustawy, dlatego bardziej właściwe byłoby nazywanie jej podatkiem od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych.W publikacji, oprócz podstawowych informacji związanych z wykładnią przepisów ustawy, jej zakresem podmiotowym i przedmiotowym, omówiono takie kwestie jak:• wprowadzenie europejskiego poświadczenia spadkowego,• rozszerzenie zakresu pojęcia „zstępnych” i kręgu osób zwolnionych od podatku od spadków i darowizn,• objęcie opodatkowaniem nieodpłatne nabycie własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność,• ograniczenie zakresu zwolnienia od podatku nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część,• doprecyzowanie warunku ulgi mieszkaniowej polegającej na zamieszkiwaniu przez 5 lat,• zwolnienie od podatku nabycie przez repatrianta budynku albo lokalu mieszkalnego,• zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej – niezależnie od stopnia pokrewieństwa.Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, a także pracowników administracji.

Prawo i administracja

wolter tanecznym krokiem
, karta ewaluacji lekcji
, grzegorz wróblewski
, przepraszam za niedogodności po angielsku
, wrocław kosmetologia
, książki dla dzieci po angielsku pdf
, zawód księgowy
, hiszpański dzień dobry
, ewelina krajewska
, praca niania katowice
, najłatwiejszy język świata
, studia lingwistyczne warszawa
, obój

yyyyy