Historia chrześcijaństwa

48.83

Opis

Od pierwszych stron swojej pracy Autor pisze o centralnej postaci chrześcijaństwa –Jezusie Chrystusie, bez którego nie można zrozumieć nie tylko samegochrześcijaństwa, ale również najgłębszego znaczenia historii Pierwszego Przymierza.I tak, dla Carrolla Jezus Chrystus staje się centralną postacią historii, jejpoczątkiem, najgłębszym sensem i jej końcem, czyli – posługując się językiemJanowej Apokalipsy – Alfą i Omegą (por. Ap 1,8). Odniesienie do Chrystusadostrzega autor już w pierwszym wersecie Biblii, zestawiając cytowane wyżej „Napoczątku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1) z Janowym „Na początku było Słowo” (J 1,1).Trzymając się konsekwentnie takiego spojrzenia na historię, Carrolldostrzega w ofierze Melchizedeka (Rdz 14,17-20) typ Eucharystii, a w próbieofiarowania Izaaka (Rdz 22) typ Męki Pańskiej. Historia króla Dawida to natchnionazapowiedź Chrystusa-Mesjasza i Jego królestwa, a wybudowanie świątyni wJerozolimie jest zapowiedzią Inkarnacji. W ten oto sposób książka, którą mamyprzed sobą, nie jest zwykłą historią, ale – będąc dziełem napisanym z punktuwidzenia historyka wierzącego – staje się prawdziwą historią zbawienia, którawszerszym sensie rozpoczęła się „Na początku”, a zakończy się w dniu Paruzji…

Religia

angielska bajka
, vademecum chemia
, egzamin ósmoklasisty 2021 matematyka
, matura 2022 matematyka godzina

yyyyy