Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce

29.84

Opis

Wykaz wybranych skrótówWstępCzęść IRozstrzygnięcia podatkowe w postępowaniach zwyczajnychDominik Mączyński,Decyzja w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego a upływ terminu przedawnieniaWojciech Morawski,Decyzja o zabezpieczeniu – dziwna decyzja, dziwne postępowaniaArtur Mudrecki,Charakter prawny decyzji w sprawie tzw. pustej faktury wydanej na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usługLeszek Bielecki, Piotr Ruczkowski,Instytucja „wymiaru uzupełniającego” w świetle uchylonych przepisów ordynacji podatkowej – reminiscencje prawneMichał Wojtas,Praktyczne aspekty wadliwości doręczeń decyzji podatkowych i innych pism procesowychKrzysztof Lasiński-Sulecki,Znaczenie rozwiązań przyjętych na gruncie podatków dochodowych dla rozstrzygnięcia w postępowaniach dotyczących wartości wolnorynkowej w podatku od towarów i usługAdam Zdunek,Decyzje określające prawo do zwrotu podatku od towarów i usług spadkobiercom – problemy z interpretacjąMonika Skoczylas,Decyzja w sprawie podwyższenia wartości przedmiotu opodatkowania w podatku od spadków i darowiznCzęść IIInne rodzaje rozstrzygnięć w prawie podatkowymAndrzej Kabat,Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych (zagadnienia procesowe)Alicja Sarna,Interpretacje indywidualne – gwarancja czy informacja dla podatnika?Michalina Duda,Decyzja w sprawie cech gier hazardowych jako element kształtowania zakresu przedmiotowego podatku od gierAnna Gilowska,Przedłużenie terminu do zwrotu podatku od towarów i usługKalina Kunowska, Krzysztof Kunowski,Korekta deklaracji w procesie wymiaru podatku – faktyczny czy pozorny wyraz intencji ustawodawcyKrzysztof Kandut,Charakter prawny wyniku kontroli – kontrowersje interpretacyjneRafał Bucholski,Problematyka prowadzenia i rozstrzygania przez samorządowe kolegia odwoławcze spraw podatkowychCzęść IIIProblematyka rozstrzygnięć podatkowych w świetle orzecznictwaAleksandra Wrzesińska-Nowacka,Autokontrola rozstrzygnięć organów podatkowych w toku postępowania przed sądem administracyjnymMirosław Michna,Ograniczenie zakresu ingerencji organów podatkowych w treść czynności cywilnoprawnej na przykładzie opodatkowania podatkiem dochodowym wniesienia wkładu rzeczowego do spółki kapitałowejPiotr Pomorski,Rozstrzygnięcia podatkowe a problem klauzul generalnych na przykładzie postępowań dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowychRobert Zieliński,Najnowsze rozstrzygnięcia NSA w przedmiocie wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne podczas spotkań z kontrahentamiGrażyna Pelewicz,Kontrowersje wokół momentu powstania nadpłaty w podatkach dochodowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnychRafał Mikulski,Wpływ rozstrzygnięć sądów karnych na orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach podatkowychEwa Michna,Relacje pomiędzy decyzją w przedmiocie wymiaru zobowiązania podatkowego a decyzją w przedmiocie nadpłaty – tendencje orzeczniczeNoty o autorach

Prawo i administracja

zlobek bemowo
, german spanish
, przykladowy biznes plan
, 3 forma czasownika see
, jaki test statystyczny wybrać
, alfabet tybetański
, przetwarzanie po angielsku
, sylwester z dziećmi
, pięć po włosku
, boks dzieci
, budziszek
, czy francuski jest trudny
, norwegia obostrzenia
, czerniewice włocławek
, wpia szczecin
, nauka języka holenderskiego
, gry planszowe ranking dla dzieci
, bartłomiej po angielsku
, u joanny piaseczno
, architektura bydgoszcz
, 5 lo białystok profile

yyyyy