Wielka Przygoda klasa 3 część 1 Podręcznik edukacja polonistyczna i społeczna EDYCJA 2022-2024 – Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodow

18.83

Opis

Nowość! Edycja 2022-2024Podręcznik do klasy 3 cz. 2 z serii,,Wielka Przygoda zawiera treści z edukacji polonistycznej i społecznej. Pozwala doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej; pogłębia wiedzę z zakresu ortografii i nauki o języku; kształtuje kompetencje społeczne i rozwija samodzielne myślenie dziecka. Zachęca do czytania dzięki pięknie zilustrowanym, różnorodnym i ciekawym tekstom. Wprowadza dziecko w świat wartości poprzez wychowawcze teksty, inspirujące do twórczej rozmowy i wyciągania wniosków. Przybliża dziecku świat zasad i reguł ortograficznych dzięki cyklowi Przygoda z ortografią, który w sposób przemyślany i stopniowy wprowadza kolejne reguły poprawnej pisowni. Kształci umiejętności językowe dziecka dzięki cyklowi Język polski bez tajemnic. Przygotowuje do samodzielnego procesu uczenia się w cyklu Uczymy się uczyć oraz rozwija umiejętność krytycznego myślenia i współpracy w grupie dzięki specjalnie opracowanym zadaniom projektowym. Inspiruje, kształtuje wrażliwość estetyczną dzięki pięknej, bogatej i różnorodnej szacie graficznej.

Podręczniki szkolne

liceum 7 poznań
, bolencin
, piosenki.dla.dzieci
, zerówka po angielsku
, go w past simple
, ścisłowiec
, przygotowanie do matury z matematyki rozszerzonej
, komiks o szkole rysunki
, lutynia szkoła
, od razu słownik
, przypadki w angielskim
, olx korepetycje język polski
, nie sondze
, fitnes wrocław
, egzamin gimnazjalny chemia powtórzenie

yyyyy