Warunki techniczne 2021 wyd. 14

163.00

Opis

Wydanie 14Przepisy z komentarzem opisowo-graficznym (ok. 200 rysunków)Stan prawny na dzień 1 stycznia 2021Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego.Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie z dniem 19 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608) i 25 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351).Zgodnie z ostatnią nowelizacją (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351) wprowadzone przepisy pozwalają na uniknięcie sytuacji, w której inwestor, składając wniosek do dnia 30 grudnia 2020 r., jest zmuszony dostosować wniosek do nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r.Według nowelizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Zgodnie ze zmianą rozporządzenia również instalacje klimatyzacji powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Autorzy szczegółowo omawiają ww. zmiany (Dział IV).Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają również obowiązywać zmiany wprowadzone poprzednią nowelizacją (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.Dlaczego warto mieć ten poradnik?Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany ok. 200 rysunkami.Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera:• ponad 300 paragrafów,• 45 tabel,• 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm i 9 Eurokodów) • 4 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana• Wykaz aktów prawnych regulujących proces budowlany

Prawo i administracja

kursy zawodowe bielsko-biała
, oskar problem
, logopeda ruda śląska
, wiadomosc po angielsku
, specjalista od niczego online
, cosinus kata
, chiński egzamin na studia
, bistula
, tłumacz rozmowy
, argumenty i kontrargumenty
, kurs obsługi komputera kraków
, szkoła nauka tczew
, zakończenie listu do koleżanki
, jak się pisze list do kolegi
, natalia skoczylas
, jaki test do francji

yyyyy