Meine Deutschtour 2. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum + CD

33.90

Opis

Meine Deutschtour” podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum z płytą CD-Audio część 2 przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym. Przeznaczony do realizacji programu nauczania języka niemieckiego od podstaw (podstawa programowa III.0.). Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.Ułatwia zarządzanie czasem na zajęciach i realizację programu poprzez przejrzystą budowę – każda strona jest lekcją przewidzianą do realizacji w ciągu 45 minut.Umożliwia wszechstronne przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym dzięki opracowaniu wszystkich obowiązujących tematów oraz obecności wszystkich typów zadań gimnazjalnych.Rozwija u uczniów wymagane kluczowe sprawności językowe ćwiczone systematycznie w kolejnych rozdziałach oraz sekcjach Dialogecke EXTRA! i Textecke EXTRA!Umożliwia sprawne wdrożenie niemieckich struktur gramatycznych dzięki tabelom gramatycznym na końcu podręcznika – Grammatiktabellen oraz minitabelkom zawartym w treści poszczególnych lekcji.Ułatwia przygotowanie powtórzeń z gramatyki poprzez sekcje Grammatik ist okay! oraz Vor der Klassenarbeit!Ułatwia pracę nad utrwalaniem poznanego materiału leksykalnego poprzez spiralny trening zawarty w kolejnych lekcjach danego rozdziału oraz oddzielne sekcje Aktivwörterbuch i Vor der Klassenarbeit!Oferuje systematyczny trening fonetyczny, z nagraniami (CD-Audio), tabelami i polskimi odnośnikami wymawianych głosek lub ich zbitek w sekcji Aussprache.Wzbudza i rozwija zainteresowanie światem poprzez autentyczne materiały niosące ze sobą treści realioznawcze dotyczące krajów DACHL prezentowane podczas lekcji kulturowych.Inspiruje do samodzielnej pracy stymulowanej poprzez propozycje projektów edukacyjnych zawartych w sekcji Projekt!

Język niemiecki

cieszę się po niemiecku
, tłumacz google niemiecko-polski
, joanna koloska
, korepetycje angielski łódź

yyyyy