Ewidencja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE w jednostkach sektora finansów publicznych. Wybrane aspekty. Ewidencja księgowa. Wz

110.44

Opis

Omówienie funduszy unijnych na lata 2021-2027, a także procedury pozyskiwania środków unijnych przez JSFP, kwalifikowanie wydatków, gospodarowanie środkami unijnymi a dyscyplina finansów publicznych. Publikacja zawiera: omówienie dokumentacji księgowej projektu, obieg dokumentów i jego opisy oraz wskazówki jak przechowywać i archiwizować dokumenty. Jeden z rozdziałów został w całości poświęcony ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej, omówiono również różnice kursowe i inwentaryzację aktywów i pasywów projektu.

E-podręczniki akademickie

szkoła podstawowa w grupie
, netflix bajki po ukrainsku
, język łaciński
, liczba mieszkańców londynu
, 10 ćwiczeń relaksacyjnych dla dzieci
, sokolniki-las
, szachy historia
, angielski a1
, jak nauczyć się malować oczy
, zapraszam serdecznie

yyyyy