Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Szkoły ponadpodstawowe

38.26

Opis

Geografia LO 2 Oblicza geografii Podr ZP w.2020 NE

Podręcznik „Oblicza geografii 2” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Został przygotowany z myślą o uczniach, którzy nie przystępują do matury z geografii. Ułatwia poznanie aktualnych problemów współczesnego świata.Ułatwia naukę geografii poprzez wyraźne wyróżnienie treści niezbędnych do dalszego kształcenia, cele lekcji podane w elemencie Na tej lekcji dowiesz się, podsumowania zamieszczane po każdej lekcji w elemencie Zapamiętaj oraz Podsumowania na końcu każdego rozdziału.W przystępny sposób kształci umiejętność pracy z mapą dzięki bogatemu materiałowi kartograficznemu przedstawiającemu różnorodne zagadnienia dotyczące współczesnego świata.Ułatwia analizowanie przyczyn oraz skutków najważniejszych zagadnień społeczno-ekonomicznych występujących na świecie za pomocą elementu Przyczyny i skutki.Umożliwia szybkie i skuteczne powtórki przed sprawdzianami za pomocą elementu Sprawdź, czy potrafisz!.Umożliwia ocenę zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w naszym kraju na tle innych państw dzięki elementowi W Polsce.Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych, ponieważ zawiera różnorodne mapy, wykresy i tabele.Wzbudza zainteresowanie ucznia geografią dzięki elementowi Okiem geografa oraz licznym ciekawostkom Czy wiesz, że…

Podręczniki szkolne

wystapienie lewandowskiej
, katarzyna janiszewska
, podział obowiązków po angielsku
, rafał b
, przejście graniczne po angielsku
, młodzianów
, jak studiować za granicą
, adam cichocki
, najlepsi muzycy wszechczasów
, anna kalina
, owczarek po angielsku
, klimat po angielsku
, szkoła językowa angielski
, mały pitagoras
, harry potter piorun
, blog o studiach

yyyyy