Region suwalski wobec asymetrycznych zagrożeń. Rola i zadania sektora pozamilitarnego. Zarys problemu (PDF)

60.30

Opis

Publikacja przedstawia prawne, proceduralne, a także instytucjonalne, w odniesieniu zarówno do warunków polskich, ale też europejskich, kwestie wywołane pandemią COVID-19. Ukazuje jak COVID-19 w krótkim czasie uzmysłowił konieczność (potrzebę) monitorowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowotnego, by zwalczać, a w przyszłości zapobiegać kolejnym pandemiom. Publikacja omawia dwa obszary problemowe. Pierwszy dotyczy wybranych aspektów funkcjonowania państwa i instytucji europejskich w warunkach sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. Drugi obszar problemowy obejmuje wybrane aspekty dotyczące organów decyzyjnych i wykonawczych państwa oraz organizacji międzynarodowych w zakresie minimalizacji skutków pandemii.

E-podręczniki akademickie

warszawa praca z jezykiem wloskim
, linktree opinie
, tablica mendelejewa polska
, daniel melerowicz
, co sie stanie jak nie pojde na rozszerzona mature
, isaac newton odkrycia
, żarty dowcipy
, trener fitness
, ielts warszawa terminy
, mnemotechnik
, korepetycje matematyka szczecinek
, angielski tabela czasów

yyyyy