Psalmy Dawidowe.

26.62

Opis

„Lubelska Biblioteka Staropolska”” jest najwłaściwszym miejscem dla przypomnienia dzieła Pawła Milewskiego pt. „”Psalmy Dawidowe na modlitwy chrześcijańskie przełożone. Przydana jest k temu Rozmowa o modlitwie i Modlitwy ludzi świętych z Biblijej wybrane””

po ponad czterech wiekach

jakie upłynęły od jego powstania. dostępny dziś unikatowy kompletny egzemplarz książki pochodzi z nakładu drugiej edycji

kim jest ksiądz robak
, sardynia temperatura
, jaki długopis na maturę
, drugi po angielsku

yyyyy