Effekt j. niemiecki. podręcznik LO cz.3 NPP WSiP

48.74

Opis

Effekt j. niemiecki. podręcznik LO cz.3

Cykl Effekt promuje postawę autonomiczną, przygotowując ucznia do samodzielności w procesie uczenia się. Indywidualizacji nauczania sprzyjają takie działy, jak Sprachtraining, Tymeks Blog oraz bogate materiały fakultatywne zawarte w dodatku Extras, umożliwiające m.in. pogłębienie znajomości języka niemieckiego tym uczniom, którzy opanowali już materiał lekcyjny.W podręczniku Effekt 3 znajduje się 7 rozdziałów:1. Wiederholung2. Sport mag doch jeder3. Faste und Feiertage4. Kulturzeit5. Technik6. Natur pur7. KonsumTematy tekstów w podręczniku Effekt są doskonale dostosowane do zainteresowań współczesnych nastolatków, a wprowadzenie aktualnego niemieckiego słownictwa ułatwia uczniom rozumienie tekstów użytkowych, tj. e-maili, SMS-ów, wpisów na forum, formularzy, kartek pocztowych, artykułów do gazetki szkolnej, wpisów na blogu, dialogów i opowiadań itp. Dzięki temu uczeń nie tylko poznaje współczesne niemieckie słownictwo, lecz także uczy się posługiwania nim na co dzień.Włączenie w proces dydaktyczny stałego elementu każdego rozdziału, czyli Tymeks Blog – internetowego pamiętnika nastolatka uczącego się języka niemieckiego – oraz osadzenie tekstów w realiach krajów niemieckojęzycznych zapewnia podręcznikowi Effekt nauczanie języka oparte na międzykulturowości.Uczniowie poznają kulturę, tradycje i zwyczaje krajów DACHL, a dzięki bohaterowi bloga – odkrywają je w odniesieniu do polskich realiów.Koncepcja cyklu zakłada również spiralny układ treści i powracanie do zagadnień poruszonych wcześniej – w celu ich utrwalenia i poszerzenia. Dzięki takiemu układowi podręcznika uczniowie mają możliwość stopniowego przyswajania wiedzy i utrwalania poznanych wcześniej zagadnień.Zalety podręcznika Effekt 3:- Podręcznik Effekt 3 skutecznie uczy porozumiewania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego, takich jak: kupowanie biletów do kina; obsługiwanie biletomatu; przyjmowanie i odrzucanie zaproszenia; pytanie o radę; udzielanie porad; doradzanie przy wyborze ubrania; korzystanie z usług bankowych itp.- Prezentowane treści są doskonale dostosowane do zainteresowań współczesnych nastolatków, a zarazem osadzone w realiach krajów niemieckojęzycznych.- Podręcznik umożliwia pracę w różnych zakresach: opanowanie materiału lekcyjnego pozwala zrealizować program obowiązkowy. Natomiast uczniowie, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, mogą sięgnąć po materiały dodatkowe (tj. Sprachtraining, Tymeks Blog i Extras).- Podręcznik zawiera współczesne słownictwo niezbędne do komunikacji, dzięki czemu skutecznie uczy porozumiewania się w języku niemieckim w sytuacjach życia codziennego.- Zagadnienia gramatyczne zostały wprowadzone w taki sposób, aby uczeń był w stanie samodzielnie formułować reguły gramatyczne i stosować je w praktyce.- Spiralny układ treści podręcznika umożliwia stopniowe przyswajanie wiedzy i utrwalanie już poznanych zagadnień.- Dzięki temu, że teksty są osadzone w realiach krajów niemieckojęzycznych, a wiele z nich zawiera informacje realio- i kulturoznawcze, uczniowie mogą poznać kulturę i tradycje tych krajów. Za sprawą Tymka, bohatera bloga, odkrywają je w odniesieniu do polskich realiów.- Podręcznik oferuje liczne materiały fakultatywne, tj. lekcje realio- i kulturoznawcze, listę przydatnych zwrotów, tabele gramatyczne, listę czasowników nieregularnych, trening sprawności językowych, zestaw zadań rozwijających sprawność mówienia, propozycje projektów i podręczny słownik niemiecko-polski.Podręcznik jest podzielony na siedem rozdziałów. Nagrania do podręcznika dostępne będą za pomocą kodu QR.Stałe elementy rozdziału:- Strona działowa – zawiera krótkie zadanie na rozumienie ze słuchu, wprowadzające uczniów w tematykę danego rozdziału. Ponadto na tej stronie zostały zamieszczone cele lekcji.- Trzy podrozdziały – każdy podrozdział jest przeznaczony do realizacji w ciągu dwóch godzin lekcyjnych.- Grammatik – wyjaśnienia zagadnień gramatycznych wraz z przykładami ich użycia i wzorami odmian.- Aktiver Wortschatz – spis słownictwa, wyrażeń i zwrotów przeznaczonych do aktywnego opanowania.- Sprachtraining – trening sprawności językowych, dzięki któremu uczniowie mogą nie tylko powtórzyć omówione zagadnienia, lecz również poszerzyć swoją wiedzę. Trening składa się z zadań rozwijających wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, mówienie i pisanie. W zależności od potrzeb uczniów te zadania mogą być realizowane w klasie lub w domu, mogą też stanowić materiał dodatkowy dla chętnych uczniów i zostać nagrodzone przez nauczyciela wyższą oceną.- Test rozdziałowy – zawiera bardzo zróżnicowane zadania, dzięki czemu umożliwia powtórzenie zdobytej wiedzy i sprawdzenie stopnia jej opanowania.- Tymeks Blog – internetowy pamiętnik polskiego nastolatka uczącego się języka niemieckiego i korespondującego z przyjaciółmi w Niemczech.Na końcu podręcznika znajdują się materiały dodatkowe, tzw. Extras, w skład których wchodzą:- Lekcje realio- i kulturoznawcze poświęcone takim zagadnieniom, jak: najpopularniejszy niemiecki szlak turystyczny Romantische Straße – wiodący od Bawarii po Badenię-Wirtembergię; targi w Niemczech; zwyczaje związane z obchodzeniem Zielonych Świątek; położenie geograficzne Niemiec.- Sprachtraining – trening składa się z zadań rozwijających wszystkie sprawności językowe; obejmuje całość zagadnień leksykalno-gramatycznych omówionych w podręczniku, dzięki czemu stanowi optymalny materiał powtórzeniowy dla uczniów.- Nützliche Wendungen – lista środków leksykalnych umożliwiających uczniom porozumiewanie się w podstawowych sytuacjach wymagających użycia języka niemieckiego.- Grammatik – tablice zbiorcze, zawierające wszystkie zagadnienia gramatyczne zrealizowane w danej części podręcznika.- Fotos – zbiór zadań rozwijających sprawność mówienia. Każde zadanie zawiera materiał ilustracyjny skorelowany z tematyką rozdziału, do którego się odnosi.- Propozycje projektów, których tematyka jest skorelowana z materiałem zrealizowanym w danym rozdziale podręcznika.- Vokabelverzeichnis – podręczny słowniczek niemiecko-polski umożliwiający szybkie sprawdzenie znaczenia niemieckich słów użytych w podręczniku.

Język niemiecki

michał dymek
, testy 8 klasisty 2021
, r dla fizyka
, trener przygotowania motorycznego
, piosenki na pianino dla początkujących
, książka litery nauka czytania
, powtórka angielski matura
, rozwój osobisty od czego zacząć
, jak nauczyc sie francuskiego
, gierałtowice szkoła
, egzamin ósmoklasisty 2021 matematyka
, nauczyć się po angielsku
, anime co to jest
, nowy ruczaj lublin opinie
, matura biologia 2021 wymagania

yyyyy