Gateway to the World B1 WB + online MACMILLAN

41.31

Opis

Cumulative review pages after every two units offer further revision. Great students tips give advice on study and exam techniques. The Digital Workbook includes the content of the print Workbook with fully interactive activities, audio and automated marking. Teachers can monitor students work using the Progress Tracker. The Exam Trainer is designed to familiarise students with exam tasks through extra practice and exam tips. …

Język angielski

roksana wrocław
, korepetycje matematyka rumia
, czasowniki w czasie przeszłym angielski
, godziny francuski
, wrocław jagodno
, wróciłem z zabki
, miejscownik pytania
, nauka gry na gitarze w domu
, najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe
, szkice ołówkiem dla początkujących
, edynburg kamera
, terminy matury 2019

yyyyy