Błogosławieni którzy ufają Jezusowi. Religia 8. Podręcznik

11.54

Opis

Opis wydawcy:Podręcznik nr AZ-32-01/13-KI-4/14 do nauki religii rzymskokatolickiej dla klasy II gimnazjum zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r.Ukazuje młodemu człowiekowi korzyści płynące z życia wartościami chrześcijańskimi. Pogłębia i poszerza o nowe wymiary tematykę podjętą w klasie I gimnazjum. Obejmuje 61 jednostek tematycznych uporządkowanych w siedmiu rozdziałach:Rozdział I. Przyjęcie Jezusa1. W którą stronę? Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji – prowadź!2. Jak zmienić swoje życie?3. Jak zapracować na niebo?4. Błogosławieni, którzy zaufali miłości Jezusa.Rozdział II. Miłość5. To moje życie – sam o sobie decyduję.6. Udane relacje z innymi – szczęśliwe życie.7. Odwieczny konflikt międzypokoleniowy.8. Za kogo przebiera się Jezus? Inni ludzie, których spotykam.9. Nierozumiana i odkrywana miłość – aborcja a adopcja duchowa.10. Niepotrzebna i przygarnięta miłość.11. Miłość, która daje siłę i leczy. Dar i pomoc w przeżywaniu cierpienia.Rozdział III. Syn Boży12. Kim jest człowiek wierzący?13. Jaki kolor miały oczy Jezusa? Chrześcijańskie świadectwa historyczności Jezusa.14. Mówił o Nim świat. Pozachrześcijańskie świadectwa o Jezusie Chrystusie.15. Cztery odsłony tej samej Prawdy. Orędzie czterech Ewangelii.16. Cuda Jezusa wyrazem zbawczej miłości.17. Życie Jezusa odczytane na osi i w spirali czasu. Rok liturgiczny.18. Czekanie na Boga, który przychodzi.19. Spotkanie z Jezusem Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał.20. Ten, który zmartwychwstał, wstąpił do nieba, aby dalej być obecnym.21. Przyjdzie, aby nas osądzić.22. Obowiązek, ale i przywilej. Udział we Mszy Świętej.23. „Oto wielka tajemnica wiary”. Modlitwa Eucharystyczna.24. Na ile mogę zbliżyć się do Boga? Sakrament Eucharystii.25. Z Jezusem i do Jezusa. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.Rozdział IV. Parafia, wspólnota, ruch26. Moja parafia i jej historia.27. Moja diecezja.28. Gdy potrzebuję innych to… Ruchy i wspólnoty w Kościele.29. Jak ubiera się święty?30. Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta? Apostolstwo świeckich.31. Jak spotkać żywego Jezusa? Obecność Chrystusa w liturgii.32. Komu potrzebne jest chodzenie do kościoła?33. Gromadzić się, by rozważać Słowo Pana.34. Jakość wspólnoty a jakość mojej modlitwy. Pismo Święte w życiu chrześcijanina.35. Po co jest piękno? Sztuka sakralna.Rozdział V. Europa36. Chrześcijaństwo a świat antyczny.37. Chrystianizacja Europy.38. Święty Benedykt i benedyktyni.39. Rozłam w Kościele. Schizma wschodnia.40. Reforma gregoriańska.41. Jak powstawały uniwersytety?42. Spór o ewangeliczne ubóstwo.43. Inkwizycja – prawda, pamięć i przebaczenie w Kościele.44. Reformacja i reforma katolicka. Sobór trydencki.45. Oświecenie i rewolucja francuska.Rozdział VI. Mój rozwój46. Pokora i pycha w moim rozwoju.47. Modlitwa Pańska jako program drogi chrześcijanina.48. Być człowiekiem modlitwy. Przykłady osób żyjących modlitwą49. Dążenie do niezależności. Wychowanie i samowychowanie.50. Świat dziecka i nastolatka. Dojrzałe relacje z Bogiem i ludźmi.51. Za każdym razem widzę siebie inaczej. Przyjmowanie opinii innych o sobie.52. Kto jest za tym, że nie ma słońca? Normy moralne53. Dlaczego mądry, a nie inteligentny i bogaty? Mądrość Salomona.54. Moje obowiązki, które mnie rozwijają.55. Moje zainteresowania – co lubię, kim chcę zostać.Rozdział VII. Wydarzenia zbawcze56. Wszystkich Świętych – zwyczajni niezwyczajni.57. „Moc truchleje”. Przesłanie Bożego Narodzenia58. Trzech Króli – gdzie jest Mesjasz?59. „Któryś za nas cierpiał” – przesłanie Wielkiego Postu.60. Wielkanoc – pusty grób.61. Nowa ewangelizacja w mojej parafii. Zesłanie Ducha Świętego.

Podręczniki szkolne

co można kupić koledze na wigilię klasową
, monika wiwatowska
, szukaj facebook
, wyższa szkoła bankowa gdańsk opinie

yyyyy