Wielki słownik włosko-polski. T. 1 A

182.70

Opis

Słownik opracowany we współpracy z Accademią della Crusca we Florencji. 350 000 wyrazów hasłowych i przykładów ich użycia, wyrażeń, zwrotów frazeologicznych i przysłów. Słownictwo ogólne z uwzględnieniem wszystkich odmian stylistycznych, występujących w dziełach literackich, prasie i języku potocznym, terminy specjalistyczne z różnych dziedzin, a także wyrazy oraz zwroty archaiczne, występujące w literaturze XIV w. i późniejszych. Do pierwszego tomu tego najobszerniejszego z wydanych dotąd słowników włosko-polskich są dołączone, w osobnym woluminie, podstawy gramatyki języka włoskiego, czasowniki nieregularne, nazwy geograficzne, imiona, postacie historyczne i mitologiczne, skróty i skrótowce oraz oznakowanie włoskich prowincji.

Język włoski

ksenia imie
, technikum elektroniczne w sosnowcu
, poznań japonistyka
, porto alegre kraków
, pomoge
, aleksandra chołody
, egzamin ósmoklasisty 2023
, przykładowy opis postaci
, rodzinny park rozrywki wodna kraina
, agata marzec
, logopeda rybnik
, agnieszka krajewska

yyyyy