Ponad słowami 3. Część 1. Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

33.62

Opis

J. Polski LO 3 Ponad słowami cz.1 ZPiR 2021 NE

Podręcznik Ponad słowami dla klasy 3 część 1, obejmujący Młodą Polskę, w przystępny sposób przedstawia obraz epoki literackiej. Pozwala harmonijnie łączyć treści literackie, kulturowe oraz językowe.Ma uporządkowaną strukturę: poszczególne obszary nauczania są podzielone na czytelnie oznaczone bloki.Pozwala na poznanie kontekstu kulturowego epoki dzięki bogatej ikonografii oraz czytelnym infografikom.Umożliwia rozwijanie umiejętności czytania utworów literackich z uwzględnieniem kluczowych dla nich kontekstów: historycznego, artystycznego, filozoficznego i społecznego.Dzięki kompleksowemu opracowaniu tekstów ułatwia ich gruntowne omówienie.Otwiera na nowe wątki interpretacyjne dzięki ciekawie dobranym komentarzom do lektur.Ukazuje dialog z tradycją poprzez ciekawe i różnorodne propozycje współczesnych nawiązań.Kładzie nacisk na funkcjonalne kształcenie językowe, poparte przykładami z codziennych praktyk komunikacyjnych i z literatury.Pomaga w nauce tworzenia wypowiedzi – m.in. dzięki szczegółowym instrukcjom oraz przykładowym pracom.Wspomaga rozwijanie umiejętności retorycznych przydatnych do budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych.Pozwala systematycznie kształcić umiejętności wymagane na maturze, takie jak: interpretacja tekstu, krytyczne czytanie tekstu, kompetencje językowe i tworzenie wypowiedzi.Numer dopuszczenia: 1014/5/2021

Podręczniki szkolne

iza imię
, plan lekcji do pobrania
, past simple wyjątki
, liceum 2 olsztyn
, galileusz włocławek
, jak sie wyluzowac
, co potrafi 9 miesięczne dziecko
, do której zbiera wośp
, prawo kanoniczne uksw
, piękna ukrainka
, logopeda radom
, jak zrobić wykres w excelu

yyyyy