Państwo zakonu Krzyżackiego w Prusach

64.07

Opis

Panorama dziejów zakonu w Prusach od sprowadzenia Krzyżaków do 1525 roku.W książce omówiono kolejne etapy wzrostu terytorialnego państwa zakonnego, kształtowanie się struktury organizacyjnej i sposób sprawowania władzy. Ważne miejsce zajmuje proces urbanizacji i osadnictwa wiejskiego na podbijanych ziemiach. Opisane konflikty militarne z Polską i Litwą, a także stosunki z Inflantami, Szwecją i Danią pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób państwo krzyżackie stało się potęgą polityczną i militarną w ówczesnej Europie.Autorzy uwzględnili nie tylko najnowsze wyniki badań, ale także zaprezentowali własne, oryginalne przemyślenia.

Historia i literatura faktu

h dla fizyka
, present simple budowa
, szymon pawlak
, przedmiotowa strona z geografii
, profi-lingua cennik

yyyyy