Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych

46.80

Opis

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące najważniejszych zagrożeń środowiska glebowego, mechanizmów i degradacji gleb,sposobów ich ochrony oraz metod odtwarzania i zagospodarowania terenów zdegradowanych. W treści książki uwzględniono najnowsze publikacje naukowe dotyczące rekultywacji gleb zdegradowanych, również krytycznych – dotyczy to m.in. problematyki fitoremediacji gleb zanieczyszczonych. W nowej wersji podręcznika więcej miejsca poświęcono zagrożeniom i degradacji gleb w skali Europy oraz międzynarodowym działaniom służącym wypracowaniu wspólnej strategii ich ochrony, a docelowo także unijnej dyrektywy glebowej. Przedstawiono też uaktualnione polskie regulacje prawne dotyczące ochrony gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych.

Pozostałe podręczniki akademickie

jak napisać analizę wiersza
, spiewanie
, obowiązkowe przedmioty na maturze
, patrycja kłos

yyyyy