Nowyj Dialog. Język rosyjski. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy + CD. Szkoły ponadgimnazjalne

34.15

Opis

Cykl Новый Диалог jest przeznaczony zarówno dla uczniów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego w szkole ponadgimnazjalnej (poziom IV.0), jak również dla kontynuujących naukę po gimnazjum (poziom IV.1). Podręcznik Новый Диалог 2 składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział Вояжи zawiera informacje z zakresu geografii i kultury Rosji. Drugi – В столице России – opisuje podróż do Moskwy oraz zabytki i osobliwości znajdujące się w centrum miasta. Z zagadnień gramatycznych wprowadzono tu czas przyszły złożony. Kolejny rozdział Среди друзей dotyczy człowieka. Uczniowie poszerzą też swoją wiedzę o deklinację przymiotników. Rozdział czwarty За покупками zawiera informacje o zakupach i usługach. Przedostatni rozdział Приятного аппетита! został poświęcony stylom odżywiania i kuchni rosyjskiej, a ostatni , szósty, – Спорт – это здорово! poszerza zakres słownictwa i wiedzy z dziedziny sportu.W każdym dziale znajdują się takie same elementy: zestawienie przewidywanych osiągnięć ucznia, zadania o podwyższonym stopniu trudności, strategie uczenia się, informacje realio- i kulturoznawcze dotyczące Rosji, propozycje prac projektowych, test ewaluacyjny Проверь себя! Na końcu każdej lekcji zamieszczono zadania, dzięki którym można się przygotować do ustnego egzaminu maturalnego, a na końcu podręcznika – zestaw ćwiczeń pełniący taką samą funkcję – Trening sprawności językowych, tablice gramatyczne С грамматикой на <> oraz słownik rosyjsko-polski.

Język rosyjski

lektor praca
, język angielski b1
, dlugie palce u dloni
, indywidualne lekcje śpiewu
, stanag poziom 2
, agh b2
, programowanie nauka
, angielski podstawowy 2022 odpowiedzi
, praca z dziećmi łódź
, napisz formy past participle poniższych czasowników
, jolanta sikora
, pjatk informatyka
, hiszpanski ang
, justyne czy justynę
, szkoła języka angielskiego wrocław

yyyyy