Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony

28.75

Opis

Matematyka LO klasa 2 podręcznik / zakres rozszerzony / Reforma

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową obowiązującą od roku szkolnego 2012/13. W podręczniku omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące funkcji liniowych i kwadratowych, czworokątów i ich pól, wielomianów, ułamków algebraicznych i funkcji wymiernych, a także ciągi (przede wszystkim arytmetyczne i geometryczne) oraz – bardziej szczegółowo niż w klasie 1. – funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej. Rozdziały są podzielone na tematy odpowiadające jednej, dwóm lub trzem jednostkom lekcyjnym. Każdy temat kończą zadania, sprawdzające zrozumienie omawianych zagadnień. Klarowny układ treści, precyzja i prostota języka, ukierunkowanie na egzamin maturalny, to ważne cechy tego podręcznika. Podręcznik (i wszystkie związane z nim materiały) dla klasy 2. adresujemy tylko do profilu rozszerzonego.

Podręczniki szkolne

maraton rekord świata
, wysoka kitka
, witaminy test sprawdzający
, aplikacje do uczenia się angielskiego
, malowanie kraków
, dla dzieci katowice
, rosyjski liczby

yyyyy