Linux dla każdego Technika IT (E-book)

48.75

Opis

Linux dla każdego Technika IT to książka w głównej myśli kierowana do każdego ucznia oraz studenta uczącego się na kierunku informatycznym lub pokrewnym. Krótko mówiąc dla wszystkich, którzy na co dzień nie pracują z systemem Linux, a chcą się nauczyć jego obsługi zarówno za pośrednictwem interfejsu graficznego jak i tekstowego.Tematyka książki jest bardzo szeroka. Przygotowuje użytkownika do instalacji systemu i konfiguracji: sprzętu, sieci, środowiska pracy, użytkowników. Pokazuje jak pracować z plikami, stosować uprawnienia, a także tworzyć skrypty systemowe. W treści poruszone też zostały kwestie związane z bezpieczeństwem sytemu oraz danych.Na końcu książki znajduje się próbny egzamin zawodowy, w którym każde pytanie poddane zostaje szczegółowej analizie w wyniku której, prezentowana jest poprawna odpowiedź, co stanowi wartość dodaną zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Znajdziemy tutaj również wykaz najważniejszych poleceń systemowych – niezbędnych do codziennej pracy.Spis treści: Spis treści:1 WPROWADZENIE DO LINUXA ………………………………………………………………… 131.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………… 131.2 SYSTEM OPERACYJNY LINUX………………………………………………………………………… 131.3 DYSTRYBUCJE SYSTEMU LINUX …………………………………………………………………….. 141.3.1 Jak wybrać odpowiednią dystrybucję ……………………………………………… 151.4 ZALETY I WADY SYSTEMU LINUX …………………………………………………………………… 161.4.1 Zalety ……………………………………………………………………………………. 161.4.2 Wady ……………………………………………………………………………………. 171.5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SYSTEMU OPERACYJNEGO LINUX ……………………………… 171.6 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………… 182 INSTALACJA SYSTEMU LINUX ………………………………………………………………… 212.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………… 212.2 INSTALACJA DWÓCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH NA JEDNYM KOMPUTERZE …………………. 212.3 INSTALACJA SYSTEMU LINUX ……………………………………………………………………….. 212.4 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………… 283 PODSTAWY INTERFEJSU GRAFICZNEGO …………………………………………………… 313.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………… 313.2 INTERFEJS TEKSTOWY I GRAFICZNY ………………………………………………………………… 313.2.1 Środowiska graficzne ……………………………………………………………………. 333.3 OMÓWIENIE INTERFEJSU GRAFICZNEGO KUBUNTU ……………………………………………… 353.4 PODSTAWOWE PROGRAMY NA KUBUNTU ……………………………………………………….. 373.5 INSTALACJA NOWYCH PROGRAMÓW ………………………………………………………………. 383.6 AKTUALIZACJE ……………………………………………………………………………………….. 403.7 POMOC ……………………………………………………………………………………………….. 413.8 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………… 434 USTAWIENIA I KONTA UŻYTKOWNIKÓW …………………………………………………. 474.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………… 474.2 USTAWIENIA …………………………………………………………………………………………. 474.3 KONFIGURACJA ELEMENTÓW GRAFICZNYCH SYSTEMU ………………………………………….. 484.4 USTAWIENIA PRZESTRZENI PRACY …………………………………………………………………. 494.5 DOPASOWYWANIE ………………………………………………………………………………….. 514.6 SIEĆ ……………………………………………………………………………………………………. 524.7 ADMINISTRACJA SYSTEMU ………………………………………………………………………….. 534.8 SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………… 534.9 KONTA UŻYTKOWNIKÓW ……………………………………………………………………………. 554.9.1 Siła hasła ……………………………………………………………………………………. 564.10 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………… 585 DYSKI I PARTYCJE ………………………………………………………………………………… 615.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………… 615.2 PAMIĘĆ MASOWA KOMPUTERA ……………………………………………………………………. 615.3 OZNACZENIA DYSKÓW W SYSTEMIE LINUX ……………………………………………………….. 635.3.1 ATA / IDE ……………………………………………………………………………………. 645.3.2 SCSI, SAS oraz SATA ……………………………………………………………………… 645.4 PARTYCJE ……………………………………………………………………………………………… 665.4.1 Zarządzanie partycjami ………………………………………………………………… 675.5 STANDARDOWE KATALOGI SYSTEMU LINUX………………………………………………………. 685.6 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………… 696 PODSTAWY INTERFEJSU TEKSTOWEGO …………………………………………………… 736.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………… 736.2 ŚRODOWISKO TEKSTOWE W SYSTEMIE LINUX ……………………………………………………. 736.3 UZYSKIWANIE POMOCY W ŚRODOWISKU TEKSTOWYM …………………………………………. 756.3.1 Kończenie rozpoczętych komend ……………………………………………………. 766.3.2 Szukanie komend dotyczących żądanej akcji …………………………………… 766.3.3 Szybka pomoc dotycząca funkcji i składni polecenia …………………………. 776.3.4 Instrukcja dotycząca polecenia – man …………………………………………….. 786.3.5 Instrukcja dotycząca polecenia – info ……………………………………………… 806.4 PRZYWOŁYWANIE POPRZEDNICH POLECEŃ ……………………………………………………….. 826.5 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………… 837 ZARZĄDZANIE PLIKAMI ………………………………………………………………………… 877.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………… 877.2 WSTĘP ………………………………………………………………………………………………… 877.3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE PLIKÓW ………………………………………………………………… 877.4 SPRAWDZANIE TYPU PLIKU …………………………………………………………………………. 887.5 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………… 907.6 STRUKTURA DRZEWIASTA KATALOGÓW – ŚCIEŻKI ………………………………………………… 907.6.1 Wyświetlanie plików i katalogów …………………………………………………… 927.6.2 Wyświetlanie tylko wybranych plików lub katalogów ………………………. 937.6.3 Przechodzenie między katalogami …………………………………………………. 947.7 TWORZENIE KATALOGÓW …………………………………………………………………………… 977.8 USUWANIE PUSTYCH KATALOGÓW ………………………………………………………………. 1007.9 TWORZENIE NOWYCH PLIKÓW …………………………………………………………………… 1007.10 USUWANIE PLIKÓW ……………………………………………………………………………….. 1037.11 KOPIOWANIE PLIKÓW ……………………………………………………………………………… 1067.12 PRZENOSZENIE PLIKÓW I KATALOGÓW ………………………………………………………….. 1097.13 ZARZĄDZANIE PLIKAMI Z PROGRAMEM MIDNIGHT COMMANDER …………………………… 1147.13.1 Midnight Commander Menu ……………………………………………………….. 1167.13.2 Midnight Commander Nawigacja ………………………………………………… 1177.13.3 Midnight Commander Podstawowe Operacje na Plikach ………………… 1187.13.4 Midnight Commander Przeglądanie Plików …………………………………… 1187.13.5 Midnight Commander Archiwa ……………………………………………………. 1197.13.6 Midnight Commander Uruchamianie Skryptów ……………………………… 1207.13.7 Midnight Commander Komendy ………………………………………………….. 1207.13.8 Midnight Commander Pomoc ……………………………………………………… 1217.14 DOWIĄZANIA DO PLIKÓW …………………………………………………………………………. 1227.14.1 Dowiązanie twarde ……………………………………………………………………. 1237.14.2 Dowiązanie symboliczne (miękkie) ……………………………………………….. 1258 ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI I GRUPAMI ………………………………………….. 1318.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………. 1318.2 UŻYTKOWNICY I GRUPY……………………………………………………………………………. 1318.3 ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY …………………………………………………………………….. 1328.4 PRZEŁĄCZANIE UŻYTKOWNIKÓW …………………………………………………………………. 1338.5 GRUPY ………………………………………………………………………………………………. 1368.5.1 Tworzenie grup ………………………………………………………………………….. 1368.5.2 Modyfikacja grup ………………………………………………………………………. 1378.5.3 Usuwanie grup ………………………………………………………………………….. 1388.6 KONTA UŻYTKOWNIKÓW ………………………………………………………………………….. 1398.6.1 Tworzenie kont użytkowników …………………………………………………….. 1398.6.2 Zmiana hasła użytkownika ………………………………………………………….. 1418.6.3 Modyfikacja kont użytkowników ………………………………………………….. 1428.6.4 Usuwanie kont użytkowników ……………………………………………………… 1448.7 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………. 1459 PRAWA DOSTĘPU DO PLIKÓW ……………………………………………………………… 1499.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………. 1499.2 PRAWA DOSTĘPU ………………………………………………………………………………….. 1499.3 WŁAŚCICIEL PLIKU …………………………………………………………………………………. 1499.4 ZEZWOLENIA DOSTĘPU ……………………………………………………………………………. 1549.4.1 Informacje o zezwoleniach dostępu ……………………………………………… 1559.4.2 Binarny system zapisu zezwoleń dostępu ………………………………………. 1559.4.3 Konwersja liczb z zapisu binarnego na dziesiętny …………………………… 1569.4.4 Zmiana zezwoleń dostępu …………………………………………………………… 1579.4.5 Zapis nazwy pliku ………………………………………………………………………. 1639.5 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………. 16510 STRUMIENIE I POTOKI ………………………………………………………………………… 16910.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………. 16910.2 STRUMIENIE ………………………………………………………………………………………… 16910.3 PRZEKIEROWANIE STRUMIENI DANYCH ………………………………………………………….. 17010.3.1 Przekierowanie standardowego wyjścia ……………………………………….. 17110.3.2 Przekierowanie standardowego wyjścia błędów ……………………………. 17310.3.3 Przekierowanie standardowego wejścia ……………………………………….. 17410.4 POTOKI ……………………………………………………………………………………………… 17610.5 ROZGAŁĘZIENIE STRUMIENIA ……………………………………………………………………… 17810.6 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………. 17911 ARCHIWIZACJA I KOMPRESJA PLIKÓW …………………………………………………… 18311.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………. 18311.2 ARCHIWA …………………………………………………………………………………………… 18311.3 KOMPRESJA DANYCH ………………………………………………………………………………. 18411.4 ARCHIWA NIESKOMPRESOWANE W SYSTEMIE LINUX ………………………………………….. 18411.4.1 Tworzenie archiwum nieskompresowanego ………………………………….. 18611.4.2 Rozpakowywanie archiwów nieskompresowanych ………………………… 18611.4.3 Dodawanie plików do istniejącego archiwum nieskompresowanego … 18711.5 KOMPRESJA DANYCH W SYSTEMIE LINUX ……………………………………………………….. 18811.5.1 Tworzenie archiwum skompresowanego – gzip ……………………………… 18911.5.2 Tworzenie archiwum skompresowanego – tar ………………………………. 19111.5.3 Rozpakowywanie archiwum skompresowanego – gzip …………………… 19311.5.4 Rozpakowywanie archiwum skompresowanego – tar …………………….. 19411.6 ARCHIWIZACJA I KOMPRESJA DANYCH – INNE PROGRAMY ……………………………………. 19511.6.1 7zip – tryb graficzny …………………………………………………………………… 19711.6.2 7zip – tryb tekstowy …………………………………………………………………… 20011.7 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………. 20312 ZARZĄDZANIE PROCESAMI ………………………………………………………………….. 20712.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………. 20712.2 PROCESY W SYSTEMIE LINUX ……………………………………………………………………… 20712.2.1 Drzewo procesów ………………………………….
…………………………………… 20812.3 UZYSKIWANIE INFORMACJI O PROCESACH ………………………………………………………. 20812.4 PODGLĄD DRZEWA PROCESÓW ………………………………………………………………….. 21212.5 MONITOROWANIE PROCESÓW W CZASIE RZECZYWISTYM …………………………………….. 21312.5.1 TOP ………………………………………………………………………………….. 21412.5.2 HTOP ………………………………………………………………………………….. 21712.6 ZABIJANIE PROCESÓW …………………………………………………………………………….. 21812.7 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………. 22013 ZARZĄDZANIE PAKIETAMI …………………………………………………………………… 22313.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………. 22313.2 PAKIETY……………………………………………………………………………………………… 22313.3 PODGLĄD ZAINSTALOWANYCH PAKIETÓW………………………………………………………. 22513.3.1 Podgląd zainstalowanych pakietów – apt………………………………………. 22513.3.2 Podgląd zainstalowanych pakietów – snap ……………………………………. 22613.4 INSTALACJA NOWYCH PAKIETÓW ………………………………………………………………… 22713.4.1 Instalacja nowych pakietów – apt …………………………………………………. 22713.4.2 Instalowanie nowych pakietów – snap ………………………………………….. 22913.5 AKTUALIZACJA PAKIETÓW ………………………………………………………………………… 23013.5.1 Aktualizacja pakietów – apt …………………………………………………………. 23113.5.2 Aktualizacja dystrybucji ………………………………………………………………. 23313.5.3 Aktualizacja pakietów – snap……………………………………………………….. 23513.6 DEZINSTALACJA PAKIETÓW ……………………………………………………………………….. 23613.6.1 Dezinstalacja pakietów – apt ……………………………………………………….. 23613.6.2 Dezinstalacja niepotrzebnych pakietów – apt ………………………………… 23713.6.3 Dezinstalacja pakietów – snap ……………………………………………………… 23813.7 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………. 23914 PRACA W SIECI ………………………………………………………………………………….. 24314.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………. 24314.2 SIECI KOMPUTEROWE ……………………………………………………………………………… 24314.3 ADRESACJA W SIECI ………………………………………………………………………………… 24414.3.1 Adres MAC ………………………………………………………………………………… 24514.3.2 Adres IP ………………………………………………………………………………….. 24614.4 UZYSKIWANIE INFORMACJI O ADRESACJI HOSTA Z SYSTEMEM LINUX ………………………… 24914.5 ZMIANA ADRESACJI HOSTA ……………………………………………………………………….. 25214.5.1 Zmiana adresu IP – ifconfig …………………………………………………………. 25214.5.2 Zmiana adresu IP – ip …………………………………………………………………. 25414.6 SPRAWDZANIE KOMUNIKACJI W SIECI …………………………………………………………… 25814.7 ŚLEDZENIE TRASY PAKIETÓW W SIECI ……………………………………………………………. 26114.8 STATYSTYKI SIECI …………………………………………………………………………………… 26514.8.1 Informacje o wszystkich aktywnych połączeniach sieciowych ………….. 26514.8.2 Protokoły TCP i UDP …………………………………………………………………… 26714.8.3 Informacje o połączeniach z wykorzystaniem konkretnego protokołu . 26714.8.4 Statystyki z podziałem na protokoły ……………………………………………… 26914.8.5 Tablica routingu ………………………………………………………………………… 27014.9 DNS …………………………………………………………………………………………………. 27114.10 ARP ……………………………………………………………………………………………… 27414.11 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ………………………………………………………………………… 27615 EDYCJA TEKSTU …………………………………………………………………………………. 27915.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………. 27915.2 EDYCJA TEKSTU …………………………………………………………………………………….. 27915.3 EDYCJA TEKSTU W ŚRODOWISKU GRAFICZNYM …………………………………………………. 27915.3.1 Kate ………………………………………………………………………………….. 28015.4 LIBREOFFICE ……………………………………………………………………………………….. 28215.5 EDYCJA TEKSTU W ŚRODOWISKU TEKSTOWYM …………………………………………………. 28615.5.1 Nano ………………………………………………………………………………….. 28615.5.2 Przekierowanie wyjścia echo ……………………………………………………….. 28815.6 ODCZYTYWANIE PLIKÓW TEKSTOWYCH …………………………………………………………. 29015.7 PORÓWNYWANIE PLIKÓW TEKSTOWYCH ……………………………………………………….. 29215.8 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………. 29716 SKRYPTY ………………………………………………………………………………………….. 30116.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………. 30116.2 SKRYPT ………………………………………………………………………………………………. 30116.3 TWORZENIE SKRYPTU ……………………………………………………………………………… 30116.4 ZMIENNE ……………………………………………………………………………………………. 30616.4.1 Definiowanie zmiennej i tworzenie odwołań do niej ……………………….. 30616.4.2 Typy zmiennych …………………………………………………………………………. 30816.4.3 Wpływ apostrofów i cudzysłowów na interpretację zmiennej ………….. 31016.4.4 Wczytywanie zmiennych od użytkownika ……………………………………… 31216.5 PARAMETRY ………………………………………………………………………………………… 31416.6 OPERACJE ARYTMETYCZNE ……………………………………………………………………….. 31516.6.1 Operacje arytmetyczne w skrypcie – podstawianie poleceń …………….. 31716.7 INSTRUKCJA WYBORU CASE ……………………………………………………………………….. 31916.7.1 Znaki globalne …………………………………………………………………………… 32216.8 INSTRUKCJA WARUNKOWA IF ……………………………………………………………………. 32416.8.1 Warunki odnoszące się do plików ………………………………………………… 32516.8.2 Warunki odnoszące się do wyrażeń liczbowych ……………………………… 32616.8.3 Warunki odnoszące się do wyrażeń tekstowych …………………………….. 32716.8.4 Rozbudowana instrukcja warunkowa – else ………………………………….. 32816.8.5 Rozbudowana instrukcja warunkowa – elif …………………………………… 32916.8.6 Sprawdzanie wielu warunków ……………………………………………………… 33116.8.7 Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych …………………………………………. 33316.9 PĘTLE ……………………………………………………………………………………………….. 33516.9.1 Pętla for ………………………………………………………………………………….. 33516.9.2 Pętla while ………………………………………………………………………………… 34016.9.3 Pętla until …………………………………………………………………………………. 34316.10 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ………………………………………………………………………… 34517 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH …………………………………………………………………. 34917.1 ZAGADNIENIA ………………………………………………………………………………………. 34917.2 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ……………………………………………………………………….. 34917.3 ZAPOBIEGANIE UTRACIE DANYCH ………………………………………………………………… 35017.3.1 Wirusy ………………………………………………………………………………….. 35017.3.2 Awarie dysków i błędy użytkowników …………………………………………… 35217.4 KOPIA ZAPASOWA …………………………………………………………………………………. 35317.4.1 Déjà Dup ………………………………………………………………………………….. 35417.4.2 Tworzenie kopii zapasowej ………………………………………………………….. 35817.4.3 Odzyskiwanie danych z kopii bezpieczeństwa ………………………………… 36017.5 SPRAWDŹ CZY UMIESZ! ……………………………………………………………………………. 36618 PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE ……………………………………………. 36918.1 ZADANIA TEORETYCZNE …………………………………………………………………………… 36918.2 ZADANIE PRAKTYCZNE …………………………………………………………………………….. 40619 POLECENIA SYSTEMU LINUX ………………………………………………………………… 41920 ŹRÓDŁA …………………………………………………………………………………………… 429

Podręczniki szkolne

skrót excel
, szachy fishera
, fonetyka klasa 8
, zwrócić po angielsku
, fajne angielskie słowa
, matura 2018 informatyka
, niemieckie słowa
, aleksandra kostrzewa
, anna lewczuk
, szkola jezykowa katowice

nowoczesna lampka nocna