Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 3. Programowanie aplikacji internetowy

33.67

Opis

Informatycy i programiści należą aktualnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Dlatego tytuł, który uzyskuje się po szkole średniej, nie stanowi jedynie świadectwa ukończenia pewnego etapu edukacji. Technik informatyk oraz technik programista to zawody o wymiernej wartości rynkowej. Absolwenci tych kierunków kształcenia nie mają większych problemów ze znalezieniem wartościowego i rozwojowego zajęcia, a pracodawcy chętnie inwestują w ich szkolenia, by mogli zdobywać coraz wyższe kwalifikacje. Jedną z najbardziej pożądanych umiejętności jest tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych. Operując z Polski, można swobodnie realizować zlecenia przedsiębiorstw z całego kraju, a także z zagranicy.Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 3. Programowanie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista opiera się na nowej podstawie programowej, obowiązującej od 1 września 2019 roku. Omówiono tu zagadnienia teoretyczne z zakresu projektowania i utrzymania aplikacji internetowych. W ramach praktyki zaproponowano liczne zadania i ćwiczenia, które ułatwią nabywanie potrzebnych umiejętności i ugruntowanie zdobytej wiedzy.W podręczniku ujęto wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem sprawnie działających aplikacji internetowych:Podstawowe zagadnienia z zakresu programowania i algorytmikiSposoby wykorzystywania aplikacji internetowychZasady pracy w języku skryptowym JavaScriptOperowanie zasobami biblioteki jQuery, omówienie bibliotek Angular i ReactPisanie aplikacji w PHPWalidacja kodu oraz dokumentowanie aplikacjiPodręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista to charakteryzujący się wysoką jakością, kompletny zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych — wydawnictwo Helion.W skład zestawu podręczników do kwalifikacji INF.03 wchodzą także:Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 1. Projektowanie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programistaKwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 2. Projektowanie i administrowanie bazami danych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programistaPodręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi współczesna informatyka. Wiedza zawarta w serii pomoże zdać egzamin zawodowy i uzyskać umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłej pracy.Spis treści:Wstęp (5)Rozdział 1. Podstawy programowania (7)1.1. Zasady programowania (7)1.2. Proste algorytmy (15)1.3. Środowiska programistyczne (19)1.4. Pytania i zadania (22)Rozdział 2. Aplikacje internetowe (25)2.1. Wprowadzenie (25)2.2. Wzorce projektowe (26)2.3. Serwery aplikacji internetowych (28)2.4. Pakiet XAMPP (28)2.5. Pytania i zadania (33)Rozdział 3. Język JavaScript (35)3.1. Wprowadzenie (35)3.2. Struktura języka JavaScript (35)3.3. Składnia języka JavaScript (38)3.4. Instrukcje sterujące (49)3.5. Funkcje (59)3.6. Obiekty (67)3.7. Obiekty wbudowane języka JavaScript (74)3.8. Obiekty DOM (83)3.9. Obsługa zdarzeń (98)3.10. Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej (103)3.11. Walidacja formularzy (109)3.12. Pytania i zadania (120)Rozdział 4. Biblioteka jQuery (123)4.1. Opis biblioteki (123)4.2. Zdarzenia biblioteki jQuery (133)4.3. Zastosowanie biblioteki jQuery na stronie internetowej (136)4.4. Walidacja formularzy (152)4.5. Pytania i zadania (155)Rozdział 5. Inne biblioteki języka JavaScript (157)5.1. Wprowadzenie (157)5.2. Angular (158)5.3. React.js (165)5.4. Pytania i zadania (169)Rozdział 6. Język PHP (171)6.1. Wprowadzenie (171)6.2. Struktura języka PHP (173)6.3. Składnia języka PHP (175)6.4. Instrukcje sterujące (192)6.5. Funkcje (205)6.6. Funkcje wbudowane (213)6.7. Funkcje obsługi plików (227)6.8. Obsługa formularzy (240)6.9. Pliki cookies i sesje (251)6.10. Bazy danych w PHP (267)6.11. Biblioteka PDO (290)6.12. Pytania i zadania (293)Rozdział 7. Walidacja kodu aplikacji (295)7.1. Wprowadzenie (295)7.2. Testy aplikacji (296)7.3. Debugowanie aplikacji (298)7.4. Pytania i zadania (302)Rozdział 8. Dokumentowanie aplikacji (303)8.1. Komentarze (303)8.2. Tworzenie dokumentacji programu (306)8.3. Automatyczne generowanie dokumentacji użytkownika (309)8.4. Pytania i zadania (311)Bibliografia (312)Skorowidz (313)O autorze: Jolanta Pokorska — informatyk, absolwentka informatyki i automatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych przygotowujących do zawodu technik informatyk. Jest również doświadczonym egzaminatorem współpracującym z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Ma doświadczenie w tworzeniu oprogramowania sterującego systemami dozowania oraz w dziedzinie baz danych. Napisała kilka książek, w tym podręczniki dla zawodu technik informatyk: Oprogramowanie biurowe, Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych, Kwalifikacja E.14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami oraz Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych.

Podręczniki szkolne

programowanie excel
, biologia jako nauka
, urodziłam się po angielsku
, język rosyjski matura 2022
, bożę narodzenie
, barbara maciejewska
, synonim szkolenia
, szkoła tańca nowoczesnego kraków
, przypadki niemiecki tabela
, jak napisać do wykładowcy
, tatuaże japońskie motywy
, egzamin ósmoklasisty biologia
, magdalena wolnik

yyyyy