Język i metoda 6. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku

29.11

Opis

Pomimo iż klasyfikowanie odgrywa niezaprzeczalnie ważną rolę w metodologii nauk, to, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, pragnienie porządku jest dla nauki szkodliwe, bowiem może stać się ono silnym bodźcem do dokonania ekologicznego przestępstwa przeciwko naturze continuum, związanego z wykluczeniem z opisu klasyfikowanego obiektu kategorii ciągłości. W skrajnym przypadku w celu uniknięcia „bałaganu” naukowiec ? perfekcjonista na etapie syntezy danych stosuje ?metodę elementu zbędnego”, czyli usuwa z opisu obiekt, który nie podlega klasyfikacji. Tym sposobem pojawiają się w oceanie nauki obszary, w których niczym w Trójkącie Bermudzkim dochodzi do tajemniczych zniknięć obiektów badawczych. Zjawisko pojęciowo-metodologicznych „Trójkątów Bermudzkich” nie jest obce i językoznawstwu na wszystkich jego poziomach i we wszystkich jego paradygmatach. Przedstawiając czytelnikowi niniejszy tom ? szósty z kolei w serii ?Język i metoda. Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku?? liczymy na to, iż będzie on stanowił dobry punkt odniesienia do badań nad ?Trójkątami Bermudzkimi? językoznawstwa, a przynajmniej przyciągnie do nich uwagę.

Język rosyjski

młynek radom
, matura probna angielski
, planety układu słonecznego w kolejności od słońca
, facebio
, agnieszka łukaszewska
, szkoły angielskiego warszawa
, jak tworzyć mapy myśli
, piotr d
, język polski przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
, agata laskowska
, makijaże artystyczne
, praca biolog wrocław
, matury kalendarz
, chcieć po niemiecku
, smart po angielsku
, neptun radom cennik
, list oficjalny po angielsku zwroty
, blogerka roku radomsko
, najwazniejsze motywy maturalne
, interesowałaby mnie

yyyyy