Historia LO 4 Podr. ZP NPP w.2022 WSIP WSiP

48.21

Opis

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów klasy 4 liceum i technikum na podstawowym zakresie nauczania. Nowoczesny podręcznik, zgodny z nową podstawą programową pozwala zaprosić i zaangażować uczniów w podróż do przeszłości. Bogato ilustrowane treści z tekstami źródłowymi, innowacyjne elementy, takie jak mapy, infografiki, diagramy, dają nauczycielowi swobodę w realizacji materiału. Atuty: Nowa edycja podręcznika wzbogacona o dodatkowe elementy i zgodna ze zmianami w podstawie programowej.Treści prezentowane w podręczniku uwzględniają wymagania zmienionej podstawy programowej, dzięki czemu uczeń i nauczyciel mają pewność, że w pełni zrealizują wymagany materiał. Większa liczba tekstów źródłowych, obudowanych zróżnicowanymi poleceniami, pomoże uczniom lepiej poznać specyfikę i zasady analizy różnych typów źródeł pisanych. Warsztaty historyka pokazują krok po kroku, jak pracować z różnymi rodzajami źródeł historycznych, co zachęca ucznia do poszukiwania dodatkowych informacji oraz uczy analizy, wyciągania wniosków i umiejętnej, rzeczowej argumentacji. Różnorodne formy graficzne dopełniają treść wykładu i pomagają w zrozumieniu złożonych zagadnień z przeszłości.Przedstawienie wielu treści za pomocą schematów lub diagramów jest przyjazne uczniom, dzięki temu łatwiej przyswajają oni nowe informacje. Wyraźne i czytelne mapy oraz plany historyczne wraz z poleceniami uczą pracy z różnorodnymi materiałami kartograficznymi oraz ułatwiają lokalizowanie wydarzeń i zjawisk historycznych w przestrzeni. Osie czasu, nowe schematy i grafy NASTĘPSTWA ukazujące przyczyny i skutki wydarzeń historycznych co ułatwia zrozumienie i zapamiętanie treści.Uporządkowana struktura ułatwia odszukanie i zapamiętanie najważniejszych informacji do niezbędnych do ćwiczenia umiejętności. Syntetyczne podsumowania po lekcjach i po działach pomagają powtórzyć materiał. Rozbudowane powtórzeniowe osie czasu synchronizują wydarzenia i procesy historyczne z różnych sfer życia społecznego, np. polityki, kultury, gospodarki, wojskowości. Sekcja Źródła – konteksty – polecenia, czyli teksty źródłowe z dawnych epok, teksty współczesnych twórców nawiązujących do minionych wydarzeń lub inne teksty kultury oraz polecenia pomagają sprawdzić stopień opanowania wiadomości.Podręcznik Historia. Zakres podstawowy. Klasa 4 obejmuje następujące działy: II wojna światowa Polska w latach II wojny światowej Polska i świat po II wojnie światowej Świat w 2. połowie XX wieku Polska Rzeczpospolita Ludowa Polska i świat na przełomie XX i XXI wieku

Powieści i opowiadania

powtórka z fizyki do egzaminu gimnazjalnego
, kursy biologia
, słówka nieregularne
, egzamin 8 klasa matematyka
, od 1 do 100 po niemiecku
, co się dzieje gdy się nie obronił pracy licencjackiej
, funkcje jeżeli
, dzień dobry po francusku
, najpopularniejsze języki w europie
, godziny po rosyjsku ćwiczenia
, podręcznik do angielskiego klasa 7

yyyyy