Historia i teraźniejszość LO 1 NPP WSiP WSiP

51.79

Opis

Pierwszy nakład realizowany jako materiał edukacyjny.Podręcznik obejmuje 3 działy, w tym I rozdział stanowi wprowadzenie, które przedstawia i porządkuje wybrane zagadnienia oraz pojęcia (w tym z historii i WOS w klasach 4-8 szkoły podstawowej), kluczowe dla problemów omawianych na lekcjach historii i teraźniejszości w liceum i technikum. Pozostałe treści, dotyczą dziejów świata i Polski w latach 1945- 1970.Uporządkowana, stała i logiczna struktura jednostki lekcyjnej ułatwia nawigację po podręczniku. Przejrzysta forma prezentowania materiału ułatwia odnajdywanie najważniej­szych treści, wpływa na lepszą naukę i efektywniejsze przyswajanie informacji. Kluczowe pojęcia rozpoczynające każdy temat – zestawienia pojęć omawianych na lekcji przybliżają zagadnienia, które uczeń pozna, a następnie w łatwy sposób odszuka, np. podczas powtórki materiału przed sprawdzianem.Bogate i różnorodne materiały źródłowe i ćwiczeniowe pomagają w kształtowaniu wszystkich wymaganych umiejętności. Ilustracje, mapy, schematy, dane statystyczne, teksty źródłowe wraz z poleceniami, ułatwiają kształcenie umiejętności odczytywania i analizy różnorodnych źródeł informacji. Bloki zadań po każdej lekcji w sekcji Pytania kluczowe i Zadania porządkują wiedzę uczniów, pomagają w powtarzaniu i utrwalaniu materiału. Syntetyczne podsumowania po lekcjach i po działach pomagają powtórzyć materiał.Kalendaria, schematy i infografiki systematyzują wiedzę i pomagają w podsumowaniu materiału. Kalendaria – zestawienia najważniejszych wydarzeń historycznych w łatwy do przyswojenia sposób porządkują chronologicznie wydarzenia historyczne i procesy społeczne, stanowią też formę przypomnienia wiadomości ze szkoły podstawowej. Czytelne, kolorowe schematy, diagramy i infografiki systematyzują pojęcia i terminy, pomagają w zrozumieniu zjawisk społecznych i politycznych oraz przyczyn i konsekwencji wydarzeń oraz procesów historycznych.

Powieści i opowiadania

kraje francuskojęzyczne
, klukowo dla nas
, tabliczka mnożenia w 3 minuty
, e korepetycje warszawa
, król po angielsku
, nauka śpiewu
, kotlin programowanie
, jak nauczyć się grać na pianinie
, present simple wyjątki
, zegarek sportowy smartwatch
, filmy o nauce
, pomysl na prezent dla kolegi
, piosenki dla dużych dzieci
, present simple budowa zdania
, czeska lublin
, kolejnosc planet
, bunt 8 latka
, grafika warszawa
, gronek
, agnieszka czajka
, szczepankowo poznań

yyyyy