EL CANTAR DE MIO CID SET (+CD)

23.71

Opis

Seria Lecturas ELI Adolescentes :Lecturas ELI Adolescentes to trzypoziomowa seria książeczek proponująca oryginalne i ciekawe historie do czytania przeznaczone dla dzieci i młodzieży uczących się języka hiszpańskiego:Książeczka Cantar de Mío Cid + CDPoziom zaawansowania 2 : A2Treść:Pieśń o Cydzie to pierwszy znaczący tekst literatury hiszpańskiej. Jest to poemat epicki opisujący dzieje Rodrigo Diaza de Vivara, wielkiego i odważnego wojownika, wiernego, hojnego, stanowiącego uosobienie dobrego wasala królewskiego. Anonimowy autor pieśni historię lokalnego kastylijskiego wojownika zdołał podnieść do rangi jednej z największych opowieści mitycznych w literaturze światowej.Struktura:Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją poszczególnych rozdziałów i dwustronicową sekcją Antes de Leer zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.Po każdym rozdziale następuje sekcja Actividades podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Reportaje prezentująca ciekawe informacje związane z cywilizacją i kulturą iberojęzyczną oraz okolicznościami powstania opowieści o Hrabim Lucanor.Książkę zamykają jednostronicowe sekcje Gramática, Expresión escrita oraz sekcja Autoevaluación, sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych. Na ostatniej stronie znajduje się wykaz Programa de estudios przedstawiający opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławi

Język hiszpański

produkt po angielsku
, aplikacja do robienia quizów
, pogorze
, joanna pietras
, patryk czerniejewski
, swps zaloguj
, japonska mafia
, szkoła podstawowa nr 2 otwock

yyyyy