Chirurgia t.1-2

243.36

Opis

Podręcznik daje pełny obraz aktualnej chirurgii polskiej. Jest bogato ilustrowany – zawiera wiele schematów, tabel i rycin, w tym barwnych. Zarówno treść, jak i ryciny przedstawiono w nowoczesny, przejrzysty sposób.Treść podzielono na dwa tomy. Tom 1 obejmuje podstawy chirurgii. zakażenia i chirurgię urazową, a tom 2 – chirurgię gruczołów wydzielania wewnętrznego, klatki piersiowej, serca i naczyń obwodowych, przełyku i jamy brzusznej oraz niektóre wybrane zagadnienia, takie jak: chirurgia piersi, chirurgia ręki, chirurgiczne leczenie otyłości, podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, chirurgia dziecięca i wieku podeszłego.W książce uwzględniono wiele tematów, które dotychczas nie były omawiane w podręcznikach chirurgi, a mianowicie: przepisy prawne dotyczące tej dziedziny medycyny oraz zastosowanie nowoczesnych technik małoinwazyjnych. Na uwagę zasługuje szczegółowe omówienie chirurgii urazowej, z uwzględnieniem postępowania w przypadku katastrof i wypadków.Spis treści :TOM 1Podstawy chirurgii1. Wybrane aspekty prawne praktyki chirurgicznej2. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w okresie okołooperacyjnym3. Przetaczanie płynów w chirurgii4. Żywienie w chirurgii5. Hemostaza i krwiolecznictwo6. Wstrząs7. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej8. Podstawowe wiadomości o znieczuleniu9. Postępowanie przedoperacyjne i pooperacyjne10. Postępowanie przeciwbólowe w chirurgii11. Zasady rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych12. Podstawy przeszczepiania narządów13. Podstawowe zabiegi w chirurgii14. Opatrunki15. Podstawowe instrumentarium chirurgiczneZakażenia w chirurgii16. Zakażenia wirusowe i grzybicze17. Zakażenia bakteryjne18. Zakażenia szpitalne19. Antybiotyki stosowane w chirurgiiChirurgia urazowa20. Wstęp do traumatologii21. Ogólne zasady postępowania w urazach22. Pomoc medyczna w warunkach wypadków masowych i katastrof23. Urazy ośrodkowego układu nerwowego24. Urazy szkieletu czaszkowotwarzowego25. Urazy rdzenia kręgowego26. Urazy nerwów obwodowych27. Urazy klatki piersiowej, tchawicy i przepony28. Urazy serca i aorty piersiowej29. Urazy naczyń obwodowych30. Urazy przełyku31. Urazy jamy brzusznej32. Urazy narządów układu moczowo-płciowego33. Stłuczenia, skręcenia i zwichnięcia stawów34. Złamania kości35. Gojenie się i leczenie ran36. Rany postrzałowe37. Rany kąsane38. Oparzenia39. Następstwa działania zimna na organizm człowieka40. Amputacje kończynChirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego41. Tarczyca42. Gruczoły przytarczyczne43. Guzy z komórek wewnątrzwydzielniczych trzustki44. Nadnercza45. Zespoły wielogruczołoweChirurgia klatki piersiowej46. Badania i podstawowe zabiegi diagnostyczne wtorak ochirurgii47. Płuca i opłucna48. Śródpiersie49. Tchawica50. Wady klatki piersiowejTOM 2Chirurgia serca i naczyń obwodowych51. Serce52. Tętnice53. Żyły54. Zator tętnicy płucnej55. Chirurgia wewnątrznaczyniowa56. Przewlekły obrzęk chłonny kończynyChirurgia przełyku i jamy brzusznej57. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach jamy brzusznej58. Badania obrazowe narządów jamy brzusznej59. Ultrasonografia zabiegowa60. Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa narządów jamy brzusznej61. Laparoskopia diagnostyczna i zabiegowa62. Przełyk63. Przepukliny przeponowe64. Żołądek i dwunastnica65. Wątroba66. Nadciśnienie wrotne67. Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe68. Trzustka69. Jelito cienkie70. Jelito grube71. Odbytnica i odbyt72. Śledziona73. Przepukliny brzuszne74. Krwotok do przewodu pokarmowego75. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego76. Niedrożność jelit77. Zapalenie otrzewnejNiektóre wybrane problemy chirurgii78. Choroby piersi79 Nowotwory skóry i tkanki podskórnej80. Podstawy chirurgii ręki81. Chirurgiczne leczenie otyłości82. Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej83. Chirurgia dziecięca84. Chirurgia wieku podeszłego85. Wprowadzenie do zajęć na bloku operacyjnymSłownik niektórych pojęćSpis skrótówSkorowidz

Nauki medyczne

sprawdzian żywność chemia
, wyniki matur opinie
, jak opanować stres przed egzaminem
, sp2 dobczyce
, jak zaczac szyc
, pomoc nauczyciela gdansk
, maciak
, ogloszenia wodzislaw
, gry i zabawy po angielsku dla dzieci online
, cechy postaci
, fizyka techniczna praca
, teza rozprawka
, bytom stolarzowice
, wiśnie po angielsku
, szkoła podstawowa nr 44 białystok
, liczby po koreańsku
, korepetycje język angielski wrocław
, nauka czytania online

klups.pl/