13 PIERWOTNYCH MATEK KLANOWYCH

34.11

Opis

W obecnych czasach przemian na ziemi istnieje wielka potrzeba siand#281;gniand#281;cia do korzeni, do mand#261;droand#347;ci przodków, do czegoand#347; stabilnego. Jamie Sams pobieraand#322;a nauki u Starszyzny róand#380;nych Narodów Rdzennych mieszkaand#324;ców Ameryki. Swoje wieloletnie doand#347;wiadczenie przekazaand#322;a w formie ksiand#261;and#380;ki. Ksiand#261;and#380;ka ta moand#380;e staand#263; siand#281; towarzyszkand#261; and#380;ycia, przewodniczkand#261; uzdrowienia i rozwoju osobistego. Wypeand#322;niona jest mand#261;droand#347;ciand#261; i naukami, które przez setki pokoleand#324; przekazywane byand#322;y w tradycji ustnej. W piand#281;kny, poetycki sposób Jamie Sams mówi o podstawowych prawdach, dotyczand#261;cych naszej ludzkiej natury. Posand#322;uguje siand#281; Opowieand#347;ciami, aby nauczaand#263; i przekazywaand#263; wiedzand#281; – tak jak robili to w dawnej Europie skaldowie, mistrale, lirnicy, bardowie i bardy, czy teand#380; gawand#281;dziarki i bajarki – snujand#261;c opowieand#347;ci i and#347;piewajand#261;c ballady czy pieand#347;ni o zwykand#322;ych ludziach, o bohaterach i wielkich czynach, o ludzkim losie i wartoand#347;ciach ludzkiego and#380;ycia, a wszystko to po to, aby pomóc ludziom radziand#263; sobie z codziennymi wyzwaniami i trudnymi doand#347;wiadczeniami and#380;yciowymi tak, aby zachowaand#263; wiarand#281; i pozostaand#263; istotand#261; ludzkand#261; z otwartym sercem, wraand#380;liwand#261;, wspóand#322;czujand#261;cand#261; i radosnand#261;. Te opowieand#347;ci uczand#261;, jak odzyskaand#263; poczucie wand#322;asnej wartoand#347;ci, uzdrowiand#263; wszelkie emocjonalne zranienia i jak szanowaand#263; i kochaand#263; samand#261; siebie czy samego siebie. Dowiadujemy siand#281;, and#380;e nie ma „czand#322;owieka idealnego” – wszyscy jesteand#347;my ludand#378;mi i jako ludzie popeand#322;niamy band#322;and#281;dy, które pomagajand#261; nam siand#281; rozwijaand#263; i stawaand#263; takimi, jakimi chcemy lub marzymy, by byand#263;. Nie ma teand#380; „czand#322;owieka uniwersalnego”, jednego wzorca. Kaand#380;da istota ludzka jest niepowtarzalna i unikalna, i jeand#347;li chcemy siand#281; porównywaand#263;, to jedynie z wand#322;asnand#261; wizjand#261; siebie peand#322;nej, zrealizowanej czy siebie peand#322;nego, zrealizowanego. 13 Pierwotnych Klanowych Matek to ksiand#261;and#380;ka leczand#261;ca duszand#281;, gdyand#380; sand#322;owa, które czytamy i obrazy, które one w nas wywoand#322;ujand#261;, docierajand#261; prosto wgand#322;and#261;b naszej istoty, karmiand#261;c duszand#281; spragnionand#261; poezji, piand#281;kna, kreatywnoand#347;ci, miand#322;oand#347;ci i and#347;wiand#281;toand#347;ci – siebie i and#347;wiata, który nas otacza i przenika.

Powieści i opowiadania

mfacbook
, bardzo proszę po ukraińsku
, reytana liceum
, british council wroclaw
, 48503210097
, sp 356 warszawa
, jak zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym

yyyyy