Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Wydawcy i księgarze dla Niepodległej

Ogólną koncepcją projektu „Wydawcy i księgarze dla Niepodległej” jest wskazanie, że istnieją różne sposoby pracy na 
rzecz Ojczyzny. Sienkiewicz, Reymont, Żeromski oraz inni wielcy polscy autorzy wnieśli olbrzymi wkład do naszej kultury, 
ale musimy pamiętać, że byłby on znacznie mniejszy gdyby nie było polskich księgarzy/wydawów, którzy mimo 
olbrzymiego ryzyka ekonomicznego i politycznego decydowali się na wydawanie książek w ojczystym języku. Celem 
strategicznym projektu jest pokazanie młodym Polakom wzorców godnych naśladowania, a także uświadomienie 
wielopłaszczyznowości pojęcia patriotyzm. 
Główną ideą jest pielęgnowanie poczucia wspólnoty narodowej poprzez ukazanie szerokiemu gronu 
odbiorców historii Polski jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych. Jednym 
z wyznaczników suwerenności jest wolność pisania i wydawania książek w ojczystym języku i swobodny do nich dostęp. 
Nasz projekt ukaże znaczenie wkładu tej sfery życia w odbudowę państwowości. Mocną stroną projektu będzie jego 
interdyscyplinarność i uniwersalny charakter. Realizacja tego projektu o charakterze edukacyjno-poznawczym znacząco przyczyni się 
do upowszechniania wiedzy nt. złożonego procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Życiorysy wytypowanych w 
projekcie osób obejmują XIX i XX wiek - a więc okresu, który był newralgiczny w procesie odzyskiwania niepodległości.

2020-08-10