Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Wydawcy i księgarze w służbie Rzeczpospolitej

Cele, idea przewodnia, założenia programowe i ogólna koncepcja projektu: 
Wśród głównych celów projektu znajdują się: 
– upowszechnienie wiedzy o ludziach, którzy strzegli języka i polskiej kultury literackiej w 
najtrudniejszym czasie naszej historii; 
– przybliżenie życiorysów wybitnych polskich księgarzy/wydawców, którym zawdzięczamy w 
dużej mierze to, że nadal mówimy i czytamy po polsku i dzięki, którym mogły ukazać się książki 
najwybitniejszych polskich autorów, a następnie dotrzeć do czytelników poprzez granice 
zaborów; 
– edukacja historyczna w zakresie historii polskiej kultury. 
Ogólną koncepcją projektu jest restytucja pamięci o wydawcach, księgarzach i antykwariuszach, którzy 
wnieśli olbrzymi wkład w zachowanie pamięci narodowej. Sienkiewicz, Reymont, Żeromski oraz inni 
wielcy polscy autorzy wnieśli olbrzymi wkład do naszej kultury, ale musimy pamiętać, że byłby on 
znacznie mniejszy gdyby nie było polskich księgarzy/wydawców, którzy mimo olbrzymiego ryzyka 
ekonomicznego i politycznego decydowali się na wydawanie książek w ojczystym języku... a co równie 
ważne, często z narażeniem wolności i życia, kolportowali je we wszystkich zaborach, nawet tam, gdzie 
książki danych autorów były zakazane. Celem strategicznym projektu jest pokazanie młodym Polakom 
wzorców godnych naśladowania, a także uświadomienie wielopłaszczyznowości pojęcia patriotyzm.

2020-08-17