Wydawcy i księgarze dla Niepodległej

Ogólną koncepcją projektu „Wydawcy i księgarze dla Niepodległej” jest wskazanie, że istnieją różne sposoby pracy na rzecz Ojczyzny. Sienkiewicz, Reymont, Żeromski oraz inni wielcy polscy autorzy wnieśli olbrzymi wkład do naszej kultury, ale musimy pamiętać, że byłby on znacznie mniejszy gdyby nie było polskich księgarzy/wydawów, którzy mimo olbrzymiego ryzyka ekonomicznego i politycznego decydowali się na wydawanie książek w ojczystym języku.

Celem strategicznym projektu jest pokazanie młodym Polakom wzorców godnych naśladowania, a także uświadomienie wielopłaszczyznowości pojęcia patriotyzm. Główną ideą jest pielęgnowanie poczucia wspólnoty narodowej poprzez ukazanie szerokiemu gronu odbiorców historii Polski jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych. Jednym z wyznaczników suwerenności jest wolność pisania i wydawania książek w ojczystym języku i swobodny do nich dostęp.

Nasz projekt ukazuje znaczenie wkładu tej sfery życia w odbudowę państwowości. Mocną stroną projektu jest jego interdyscyplinarność i uniwersalny charakter. Realizacja tego projektu o charakterze edukacyjno-poznawczym znacząco przyczynia się do upowszechniania wiedzy nt. złożonego procesu odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Życiorysy wytypowanych w projekcie osób obejmują XIX i XX wiek - a więc okresu, który był newralgiczny w procesie odzyskiwania niepodległości.