Ludzie nauki dla Niepodległej

Projekt “Ludzie nauki dla Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Inicjatorem i głównym wykonawcą projektu jest Stowarzysznie Notra Patrumque Memoria.

Partnerem strategicznym projektu jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.

Partnerami projektu są także - Stowarzyszenie Pełna Kultura oraz Wydawnictwo Nowiny.

 

Opis projektu:

W odzyskaniu niepodległości istotną rolę odegrali ludzie nauki. Swoimi osiągnięciami wysławiali imię nieistniejącej Rzeczpospolitej. Gdy odrodziła się Polska wnieśli olbrzymi wkład do odbudowy środowisk naukowych, infrastruktury przemysłowej, a nawet elit politycznych. Projekt ma na celu uświadomienie odbiorcom, że jest liczne grono naukowców o olbrzymim dorobku, ludzi którzy byli nie tylko wybitnymi specjalistami, ale często też pionierami w swoich dziedzinach – a najczęściej są nieobecni w masowej pamięci Polaków.

Copyright (c)  2018 Pełna Kultura

Realizacja: Łukasz Suszek